Yellow Mini Spotted

3d1cb6b4312c6023c2f46014c4704771e63332ee065c88cdce589b78ead3a090 won the game by spotting a mini.

Yellow Orange Striped Green Black Orange Grey Striped White Green Striped Blue Striped
1 1 1 1 1 1 1 1 1
05da10d8ac9c882949b18bd83dd7c8ab0de35226fb570132d494b3fbde57cadc
18b43087d1b6a182becbbfe28899fb9f6a428049b2fc1b8222eb7c4af254df63
3d1cb6b4312c6023c2f46014c4704771e63332ee065c88cdce589b78ead3a090
69d638ba410ed04958d060e85ca90dea1998ab319e008b8861101eeea4760506
7890eb034d03701dd5d604edf8484e0793c1e2207cd29891282b233b576a196f
79805482232734e83b1c23a7d26a73f9d49fef4b950f0d4b268a5f1ffbf4fc2b
8cb2149fb925f524df6353f533df2978f09366e56d8d2c8822af7d093c31b5c5
986c7cc9ae9cdf2bff656fbbc41cafad989cdadca3d62c8a5d3164e13fa99a62
acae9281c93ccd05c220c3931de3a9ae195ab0d47f126250ff06ff2da4eb3892
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Game ID: c282bc0b2b5776681308cf8efa798b403244576984f92cc5de8acbc240137f48

Leave a Comment