Yellow Mini Spotted

49681b933130895de175aa7331a8508f8c5b17b91cb36395a47ef5397d0308b2 won the game by spotting a mini.

Black Yellow Grey Striped White Orange Orange Striped
1 1 1 1 1 1
187fcc09d753041f799e9587f6b1ffc8c24f32e499deba47adfe0c6f2a7a98f2
310aa0f13793ee5d45361ef584689395509d8d8174da223a4fe81ec6bb7009cb
49681b933130895de175aa7331a8508f8c5b17b91cb36395a47ef5397d0308b2
5ac8c1c9837f9cde20c5e06c3140a2a2c6699fc1612ae2dad2e2d981882670c0
6658af650efb734c7db4bdd3981c1fad6c38552a0fa2f6c531ac86ef0c48e029
c895531916b596ef232e1d4b25743651407b8bd989a7777b00b0b2fb5476f4be
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

Game ID: 94a96fb634b1d5e7265fc0b5cf995c8f6412b016bc600268cc0bf4b9781a6a7a

Leave a Comment